reflected xss etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
reflected xss etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Haziran 2014 Salı

Xenotix XSS Exploit Framework ile XSS Tespiti

XSS (Cross-site Scripting) Zafiyeti Nedir?

Kaba yorum ile; web uygulamasında açığın meydana geldiği input/inject point (veri girişi) alanına gönderilen kötü niyetli javascript kodlarının, kullanıcının web tarayıcısında çalıştırıldığı bir saldırı türüdür. Yani Client-Side (kullanıcı taraflı) bir saldırıdır.
URL adreslerindeki query stringler ve form alanlarında sıklıkla görülür.
Phishing saldırılarına zemin oluşturur.
Genellikle POST ve GET metotlarının kullanıldığı alanlarda olur.

Çeşitleri:
Reflected (Yansıyan), Stored (Depolanan) ve Dom-based olarak üç çeşittir.

Reflected XSS

Stored XSS

Etkileri:
Yazılım betiklerinin kullanıcı tarafında çalıştırılması sonucunda kullanıcının oturum bilgileri çalınabilir, web tarayıcısı (browser) ele geçirilebilir veya bilgisayarına zararlı kodlar enjekte edilebilir ve bilgisayar yönetimi ele geçirilebilir...

XSS Zafiyeti Nasıl Oluşur?

Temel olarak web uygulamada kullanıcının veri girişi yaptığı alanlarda meta-karakterlerin filtrelenmemesinden kaynaklanmaktdır.

XSS Zafiyetine Nasıl Önlem Alınabilir?

  • Web uygulamasında kullanıcının veri girişine izin verilen alanlarda filtreleme yaparak bu açıkları kapatabilirsiniz. Veri girişinin filtrelenmesi kadar veri çıkışının da incelenmesi web uygulamalarının güvenliğini arttıracaktır.Aşağıda belirtilen meta-karakterlerin filtrelenmesi web uygulamaların XSS saldırılarına karşı güvenliğini sağlayacaktır:
['],[<],[>],[;],[/],[?],[=],[&],[#],[%],[{],[}],[|],[@],[\],["]
  • Çerezlerin güvenli hale getirilmesi web uygulamalarının güvenliğini arttırmak adına yapılabilecek en önemli işlemlerdendir. Çerezler içinde kullanıcı adı, şifre ve oturum durumunun saklanmasından kaçınılmalıdır. Eğer tutulması gerekiyorsa şifreli olarak tutulması tercih edilmelidir.
  • Donanımsal/Yazılımsal Web Application Firewall (WAF) ile web uygulamasında varolan bir zafiyetin saldırgan tarafından keşfedilme aşamasını zorlaştırıp, loglayıp, bloklayabilirsiniz.
  • Belirli periyotlarda içeriden ve dışarıdan web uygulama güvenlik testleri (penetrasyon testi) yaptırarak güvenlik açıklarının keşfi ve önlem alınması sisteminizi daha güvenli kılacaktır.